zondag 30 augustus 2015

Support Strategies

Als leerkracht met de taak om een les in het Engels te geven, sta je voor de keus om je normale methode van lesgeven aan te passen of niet. Het is erg verleidelijk om hetgeen je altijd al doet - en wat overigens goed werkt - zo te houden. Het resultaat is een les in het Engels. Maar het is géén CLIL!

Voor leerlingen is een les in het Engels erg moeilijk zonder ondersteunende strategieën, support strategies, van hun juf of meester. Wat kun je doen om er zeker van te zijn dat je leerlingen de les gaan begrijpen en ermee uit de voeten kunnen?

Materialen uit Engelstalige lesmethoden zijn vaak veel te moeilijk voor onze Nederlandse leerlingen. Het is dan zaak deze lessen aan te passen aan het niveau van de leerlingen, of zelf lesjes te ontwerpen. Dit houdt in: meer hands-on, taak-gebaseerde opdrachtjes naast activiteiten die gericht zijn op samenwerkend leren en groepswerk. Als je dit goed toepast ontstaat er een les waarbij de leerkracht minder, en de leerlingen juist meer aan het woord zijn.

Een aantal eenvoudige support strategies worden hieronder kort beschreven:
  • Listening: Om je leerlingen te helpen luisteren, leer je ze eerst de woordjes: de vocabulary. Als je een stukje tekst voorleest ondersteun je hen door gebruik te maken van visuele input: plaatjes, videoclips, tekeningen e.d. Tevens pas je je stijl van voorlezen aan: je vestigt de aandacht op de hoofdzaken, je vat samen en legt uit - meer dan je zou doen in het Nederlands.
  • Speaking: Je helpt je leerlingen tijdens klassengesprekken door je manier van vragen stellen aan te passen. Je vraagt weliswaar denk-vragen, maar wel zodanig dat ze met korte zinnetjes kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld: je kunt een begin van een antwoord voorzeggen en de leerling het antwoord laten afmaken. Bij taken waarbij de leerlingen in groepjes moeten spreken geef je hen een lijstje met keywords (ondersteuning op woord-niveau) tezamen met korte zinnetjes oftewel speaking frames (ondersteuning op zin-niveau). Deze speaking frames kunnen bestaan uit sentence starters of een substitution table; een voorbeeld van deze laatste staat hieronder:

  • Writing: Om je leerlingen te helpen schrijven kun je zowel een vocabulary list, sentence starters als writing frames geven. Sommige leerkrachten laten leerlingen hun ideeën zelfs eerst in het Nederlands aan elkaar uitleggen voordat ze er een verhaaltje in het Engels van maken.  
Het belangrijkste - voor leerlingen leukste - CLIL aspect bij het bovenstaande is dat je je leerlingen gelegenheden geeft om op een praktische manier met het Engels bezig te zijn: veel denken en veel communiceren op allerlei manieren brengt plezier in het leren van zowel het onderwerp / vak als de taal!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten