maandag 31 augustus 2015

Spoken Output (2): Kinaesthetic Learning

Veel leerlingen vinden het leuk om te bewegen tijdens het leren. Uitbeelden, sketches en rollenspellen zijn geweldige manieren om nieuwe Engelse woorden aan te leren. Deze vormen van leren zijn speciaal geschikt voor de zogeheten 'kinesthetische leerlingen'. Deze term (kinaesthetic learners) komt voort uit de Multiple Intelligences Theory van Howard Gardner.

In het filmpje hieronder begint de leerkracht eerst met het activeren van voorkennis (activating prior knowledge): zowel voor wat betreft vakkennis als taalkennis. Vooral dit laatste is essentieel in CLIL.

Vervolgens leren de kinderen een aantal kenmerken van dieren door middel van uitbeelden en opzeggen, terwijl de leerkracht het voordoet. De kinderen hebben duidelijk plezier in het leren en in het uitspreken van de Engelse zinnetjes!Vroeg Engels en CLIL in groep 3 van De Horn in Wijk bij Duurstede.

zondag 30 augustus 2015

Support Strategies

Als leerkracht met de taak om een les in het Engels te geven, sta je voor de keus om je normale methode van lesgeven aan te passen of niet. Het is erg verleidelijk om hetgeen je altijd al doet - en wat overigens goed werkt - zo te houden. Het resultaat is een les in het Engels. Maar het is géén CLIL!

Voor leerlingen is een les in het Engels erg moeilijk zonder ondersteunende strategieën, support strategies, van hun juf of meester. Wat kun je doen om er zeker van te zijn dat je leerlingen de les gaan begrijpen en ermee uit de voeten kunnen?

Materialen uit Engelstalige lesmethoden zijn vaak veel te moeilijk voor onze Nederlandse leerlingen. Het is dan zaak deze lessen aan te passen aan het niveau van de leerlingen, of zelf lesjes te ontwerpen. Dit houdt in: meer hands-on, taak-gebaseerde opdrachtjes naast activiteiten die gericht zijn op samenwerkend leren en groepswerk. Als je dit goed toepast ontstaat er een les waarbij de leerkracht minder, en de leerlingen juist meer aan het woord zijn.

Een aantal eenvoudige support strategies worden hieronder kort beschreven:
  • Listening: Om je leerlingen te helpen luisteren, leer je ze eerst de woordjes: de vocabulary. Als je een stukje tekst voorleest ondersteun je hen door gebruik te maken van visuele input: plaatjes, videoclips, tekeningen e.d. Tevens pas je je stijl van voorlezen aan: je vestigt de aandacht op de hoofdzaken, je vat samen en legt uit - meer dan je zou doen in het Nederlands.
  • Speaking: Je helpt je leerlingen tijdens klassengesprekken door je manier van vragen stellen aan te passen. Je vraagt weliswaar denk-vragen, maar wel zodanig dat ze met korte zinnetjes kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld: je kunt een begin van een antwoord voorzeggen en de leerling het antwoord laten afmaken. Bij taken waarbij de leerlingen in groepjes moeten spreken geef je hen een lijstje met keywords (ondersteuning op woord-niveau) tezamen met korte zinnetjes oftewel speaking frames (ondersteuning op zin-niveau). Deze speaking frames kunnen bestaan uit sentence starters of een substitution table; een voorbeeld van deze laatste staat hieronder:

  • Writing: Om je leerlingen te helpen schrijven kun je zowel een vocabulary list, sentence starters als writing frames geven. Sommige leerkrachten laten leerlingen hun ideeën zelfs eerst in het Nederlands aan elkaar uitleggen voordat ze er een verhaaltje in het Engels van maken.  
Het belangrijkste - voor leerlingen leukste - CLIL aspect bij het bovenstaande is dat je je leerlingen gelegenheden geeft om op een praktische manier met het Engels bezig te zijn: veel denken en veel communiceren op allerlei manieren brengt plezier in het leren van zowel het onderwerp / vak als de taal!

zaterdag 29 augustus 2015

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) PilotTweetalig Primair Onderwijs (TPO): lees hier de informatie van het Europees Platform/Nuffic over de pilot op 18 basisscholen. Deze scholen geven 30 tot 50% van hun onderwijs in het Engels vanaf groep 1. De pilot duurt 5 schooljaren, van 2014 tot en met 2019:


Tweetalig Primair Onderwijs (TPO)

Kijk voor een PDF met informatie hier.

Spoken output (1): Hoe krijg je leerlingen aan het praten?


Een leerzame CLIL tekenles in groep 4. Luister hoe de juf het spreken van Engelse woordjes aan de leerling ontlokt door middel van leidende vragen. Leidende vragen (eliciting questions) helpen je leerlingen bij het actief met de pas geleerde Engelse woorden bezig te zijn. Actief is hierbij het toverwoord: de leerlingen worden hierbij uitgedaagd om nét iets buiten hun comfort zone te gaan. En dat is precies de plek waar leren plaatsvindt!


Content and Language Integrated Learning in groep 4 van de basisschool, de Horn, Wijk bij Duurstede

Jong geleerd, oud gedaan!

Het is al lang bekend dat hoe jonger je bent hoe beter je een vreemde taal leert.

Jonge kinderen vinden het geweldig om nieuwe woorden te leren. Weten hoe je de naam van een dier of een voorwerp in een andere taal zegt geeft kinderen een gevoel van 'groot' zijn. Voor leerkrachten is het heel eenvoudig om een omgeving te scheppen waarin op een speelse manier wordt geleerd. Een liedje kan gebruikt worden om nieuwe woorden in het Engels te introduceren. Met het klappen van de handen en stampen van de voeten krijgen ze het lied razendsnel onder de knie. Dit type leren is kindgericht, stress-vrij en legt de nadruk op het plezier hebben in iets wat je lukt. Als dan op een later moment dezelfde woorden in een andere context worden gebruikt om betekenisvolle activiteiten mee te doen, krijgen de woorden nog meer gewicht en aandacht.

Een liedje over planten en bomen in de herfst maakt de kinderen nieuwsgierig naar de woorden. Al zwaaiend met de armen - takken die hun bladeren verliezen! - leren de kinderen hun eerste biologiewoordjes. Zo wordt het leren van 'specialistische' vakwoorden een spannende en avontuurlijke reis.

De kinderen kunnen daarna jonge plantjes in potten planten. De instructies hiervoor zijn in het Engels: korte zinnetjes, met veel plaatjes en de juf of meester doet het voor terwijl de kinderen volgen.

Oudere kinderen kunnen het proces eerst nog aan elkaar uitleggen. Zogenaamde 'peer to peer instruction' is laagdrempelig en veilig en schept plezier en vertrouwen. Als de kinderen nog wat onwennig zijn, geef ze dan een speaking frame: een blaadje met wat voorbeeldzinnetjes of tekeningen. Deze manier van scaffolding (stapsgewijs loslaten van begeleiding) is essentieel in CLIL en biedt kinderen steun en zekerheid bij het praten in de doeltaal.