zaterdag 12 september 2015

Routines - by all manner of means!

Routines: je hebt ze elke dag, thuis en in de klas. En in CLIL zijn ze van groot belang. Herkenbare routines geven vooral jonge leerlingen een gevoel van veiligheid en rust. Tegelijk werken routines als signalen dat er speciale dingen staan te gebeuren. Ik observeerde kortgeleden een les waarin een leerkracht een bloem op haar trui speldde om aan te geven dat er vanaf dat moment Engels gesproken werd.

Telkens wanneer zij de bloem opspeldde, wisten de leerlingen dat ze alleen in het Engels mochten reageren. Die bloem herinnerde hen daar telkens weer aan. Later vertelde ze mij dat deze non-verbal cue er ook voor zorgde dat de leerlingen minder gespannen waren omdat ze wisten dat ze dus niet de hele tijd in het Engels hoefden te reageren.

Een andere leuke routine maakt gebruik van gekleurde bekertjes. Hier zijn twee varianten:

1. Help me!


Geef elk kind (of elk groepje) een setje van deze bekertjes. Wanneer de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan, plaatsen ze de bekers opgestapeld op hun tafel, met de groene beker boven. Groen betekent dat ze 'good to go!' zijn: alles gaat prima. Wanneer ze hulp nodig hebben zetten ze de rode beker bovenop: 'please stop and help!'

2. Classroom management

Tijdens groepswerk is het natuurlijk geweldig als de leerlingen met elkaar overleggen. In CLIL is het zelfs van groot belang om activiteiten te creëren waarbij de leerlingen in het Engels moeten spreken. (Hiervoor moet er eerst een purpose for speaking zijn, hierover zal ik in een volgend blog meer vertellen). Om het spreken in goede banen te leiden en de rust in het lokaal te bewaren, kun je het volgende doen: hiervoor heb je 3 plastic bekers nog: rood, geel en groen. Plaats bij groepswerk de groene beker bovenop de stapel. Wanneer de groep te luidruchtig wordt, verwijder je de groene beker. De gele beker is een signaal dat de leerlingen zachter moeten praten. De rode beker gaat bovenop wanneer je zelf klassikaal instructies wil geven.

Welke routines gebruik jij in de klas? Deel het hieronder in een reactie!