woensdag 16 december 2015

Gym / Physical Education (PE): Fun and Learning with CLIL!

Het leren van Engels kun je op heel eenvoudige wijze integreren met beweging en sport. De gymnastiekles is daar bij uitstek geschikt voor. Dat je niet alleen vaktermen (subject vocabulary) met betrekking tot gym kunt aanleren, maar ook woorden uit andere vakgebieden (zoals natuur/biologie) kun je zien in onderstaande video.Er zijn twee soorten leerdoelen (lesson aims) in deze les: taal-gerelateerde leerdoelen (telwoorden, subject vocabulary, language of instruction) en vak-gerelateerde leerdoelen (bewegen, samenwerken, etc.). Deze twee soorten leerdoelen worden op een leuke en slimme manier aangeleerd door middel van 'scaffolding':

  • Stap 1: De leerkracht activeert de les met telwoorden in het Engels.
  • Stap 2: De leerkracht doet voor (modeling) en noemt daarbij de naam van een dier in het Engels. De leerlingen volgen en beelden het dier uit.
  • Stap 3: Nu de leerlingen de namen van de dieren gehoord hebben, kunnen ze die nu ook zelf zeggen. Ze beelden met elkaar de dieren uit, nadat één van hen de naam van een dier roept: interactivity en engagement. De leerlingen krijgen  meer autonomie en verantwoordelijkheid voor het verloop van de les. De leerkracht geeft suggesties en neemt nu de rol van coach op zich.
  • Stap 4: Nu wordt voorkennis (prior knowledge) met betrekking tot kleuren aan de les toegevoegd. Hierna volgt een variatie op het voorgaande lesonderdeel: dit keer met kleuren in plaats van met dieren.
  • Stap 5: Tijd voor een spel! De leerlingen zijn de vissen in de zee. Wanneer de leerkracht het zegt, springen ze op een 'eiland', maar dan wel het eiland van de juiste kleur! Na dit voorbeeld krijgen de leerlingen opnieuw meer autonomie en roepen zelf de kleuren.
  • Stap 6: De leerlingen gaan weer een stapje verder: van groepswerk naar werk in tweetallen (pairwork). Instructie wordt hier weer ge-scaffold: de leerkracht legt uit in het Engels (L2), de leerlingen herhalen de instructie in hun moedertaal (L1). De leerlingen kunnen de opdracht nu volledig zelfstandig uitvoeren. De leerkracht heeft nu tijd voor observatie en beoordeling (assessment).
  • De les wordt afgesloten met applaus voor iedereen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten